Login


Register | Recover Password

Auto zastępcze na czas naprawy

Auto zastępcze na czas naprawy

Nasza oferta obejmuje między innymi usługę wypożyczenia auta zastępczego na czas naprawy auta Klienta.

Jeżeli:

-prowadzisz działalność gospodarczą i posiadasz firmowe auto,

-dojeżdżasz do pracy lub na rehabilitację,

a wykorzystywany do tych celów samochód został uszkodzony w trakcie kolizji, a wina zdarzenia leży po stronie innego kierującego, wówczas masz prawo domagać się od firmy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji pokrycia kosztów związanych z wynajęciem pojazdu zastępczego.

Aby skorzystać z takiej możliwości musisz wywiązać się z pewnych obowiązków. Przede wszystkim warunkiem koniecznym otrzymania zwrotu kosztów jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji poświadczającej, że brak samochodu wywoła straty finansowe, moralne lub zdrowotne.

W momencie, gdy planujesz wynająć pojazd zastępczy, najpierw powinieneś dostarczyć do firmy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji stosowne oświadczenie, którego treść powinna wyglądać przykładowo tak:

„Dotyczy (nr szkody). Oświadczam, że w związku z uszkodzeniem przez Państwa Klienta mojego samochodu (samochodu należącego do mojej firmy) służącego do pracy / dojazdu do … / prowadzenia działalności / leczenia itp. (podać szczegóły), jestem zmuszony(a) wynająć pojazd zastępczy na czas naprawy. (Tutaj podać krótkie uzasadnienie dlaczego brak samochodu może spowodować straty).”

Pamiętaj, aby zachować podbitą przez firmę ubezpieczeniową (z adnotacją: „Przyjęto dnia”) kopię takiego dokumentu.

Oświadczenie możesz złożyć osobiście, nadać listem poleconym lub wysłać mailem. Jeśli wybierzesz tę trzecią opcję, pamiętaj, aby poprosić o odesłanie potwierdzenia otrzymania wiadomości.

Okres wynajmu powinien opierać się na odpowiedniej argumentacji, dlatego też warto na bieżąco gromadzić dokumentację dotyczącą przebiegu likwidacji szkody (daty zdarzeń, rozmów, interwencji, oględzin, otrzymania dokumentów itp.).

Często firmy ubezpieczeniowe nie informują o przysługującym poszkodowanemu prawie wynajmu samochodu zastępczego lub narzucają z góry określone warunki wypożyczenia auta (tzw. technologiczny czas naprawy, czyli czas trwania wynajmu i wysokość stawek). Pamiętajmy jednak, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ubezpieczyciel nie może narzucić poszkodowanemu obowiązku skorzystania z usług konkretnej firmy, a co za tym idzie określić wysokość opłaty, za którą zostanie wynajęty samochód zastępczy. Jedynym wymogiem jest wynajęcie pojazdu o tej samej lub podobnej klasie oraz za stawkę, która nie różni się zbytnio od średnich cen rynkowych.

Okres wynajmu warunkują dwie opcje uszkodzeń ? szkoda całkowita (samochód udostępniany jest na czas pełnej likwidacji szkody tj. do dnia wypłaty odszkodowania) lub szkoda częściowa (do czasu zakończenia napraw). Technologiczny czas naprawy nie jest tu brany pod uwagę, chyba że serwis naprawczy lub poszkodowany umyślnie opóźnia przebieg naprawy.

W art. 361 Kodeksu Cywilnego znajdziemy zapis mówiący o tym, że ubezpieczyciel w zakresie OC ma obowiązek spełnić wymagania poszkodowanego tak, aby nie poniósł on jakichkolwiek strat wynikających z zaistnienia szkody. Niestety nieznajomość prawa szkodzi i wiele poszkodowanych nie ubiega się o rekompensatę za np. nie dotarcie na miejsce biznesowego spotkania, koszty telefonów, nerwy, obniżenie wartości użytkowej auta itp.

Domaganie się od firmy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji zwrotów kosztów związanych z wynajęciem samochodu nie jest zatem przywilejem, ale naszym prawem wynikającym z regulacji Kodeksu Cywilnego.

Dlatego, jeśli interesuje Cię wynajem samochodu zastępczego, nasza firma przygotowała dla Ciebie interesującą ofertę. Dysponujemy sporym doświadczeniem w realizacji takich usług. Jedną z możliwości będzie wynajęcie pojazdu zastępczego z góry opłacając usługę z własnych środków. Dzięki temu masz możliwość skorzystania z tańszych stawek z limitem kilometrów. Jeśli natomiast preferujesz inną formę wypożyczenia samochodu, proponujemy Ci wynajem kredytowy. Wówczas otrzymasz auto bez udziału swoich środków pieniężnych. W takim przypadku opłaty za wynajęcie regulujesz w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Jest to wystarczający okres na dopełnienie wszelkich formalności i otrzymanie zwrotu środków pieniężnych od ubezpieczyciela. Ponadto pojazd, który znajduje się w warsztacie samochodowym, może wykluczać obowiązek zapłacenia kaucji pieniężnej, gdyż wtedy to on sam jest traktowany jako tzw. kaucja serwisowa.

Auto zastępcze

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij